Tel: (57+1)-310-343-9401

Tel: (57+1)-418-6533

Tel: (57+1)-745-7013

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

© 2019

ORGANIZADORAS

Sra. María Teresa Septien, DSE

WIS Liaison, ASIS México.

Sra. Tatiana Scatena Valle

WIS Liaison, ASIS Brasil.

Sra. Milagros Céspedes Álvarez

WIS Liaison, ASIS Perú.

Sra. Sonia Andrade

WIS Liaison ASIS,  Colombia

Sra. Andrea Herrera

Comité  Foro WIS, Colombia

Sra. Gladys Andrich

Comité Foro Wis, Peru